ZADZWOŃ DO NAS
+48 12 306 73 50
0
suma: 0,00 zł do kasy
car
DARMOWA WYSYŁKA 
Darmowa wysyłka towarów powyżej 300zł
car
GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
100% gwarancja zwrotu pieniędzy
car
EXPRESOWA WYSYŁKA W 24h
zamów do 13:00. Wysyłka w ten sam dzień 
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.inspekcyjne.pl

Sklep internetowy Evander, działający pod adresem https://evander.pl, prowadzony jest przez: FORTEC Polska sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej 23A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000751599 , nr NIP 678-296-65-69, nr Regon 120160280.

DEFINICJE


W treści niniejszego regulaminu użyto szereg określeń i definicji, poniżej wyjaśniono ich znaczenie:
• Klient – każda osoba, która zawarła transakcję na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Fortec
• Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Fortec Polska
• Fortec – sprzedawca, Firma Fortec Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kocmyrzowskiej 23A, 31-765 KRAKÓW
• Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,
• Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA, PŁATNOŚĆ


Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego w dni robocze (poniedziałek piątek) w godzinach 8-16
Zamówienia złożone do godziny 14 zostaną wysłane do Klienta tego samego dnia pod warunkiem, ze towar jest w magazynie Fortec oraz, że zamówienie zostało opłacone lub Klient posiada kredyt kupiecki.
Zmiany w złożonym zamówieniu Klient może dokonać tylko i wyłącznie przed jego wysyłką. Zmiany zamówień już wysłanych nie są możliwe.
Jeżeli zamówienie nie może zostać wysłane w dniu jego złożenia lub następnym Fortec zobowiązuje się do powiadomienia o tym Klienta.
Towar do Klienta jest dostarczany przez firmę kurierską DPD oraz InPost, można go także odebrać osobiście w siedzibie Fortec.
Czas w jakim firma kurierska dostarcza przesyłkę to zazwyczaj jeden dzień roboczy.
Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub fakturę. W przypadku faktury dla firm należy podać: nazwę firmy, adres firmy i numer NIP. W przypadku faktur detalicznych dla osób fizycznych należy podać: imię i nazwisko, adres, nie jest wymagany numer NIP.
Zapłaty za zamówienie wysyłkowe można dokonywać w następujący sposób:

• pobranie odbiorca płaci podczas odbioru towaru, kurierowi, – wówczas do kosztów zamówienia zostanie doliczony koszt przesyłki za pobraniem
• przedpłata –należność za towar wpłacana jest przelewem przed realizacją zamówienia.
• Karta kredytowa
• kredyt kupiecki – przydzielany na wniosek Klienta, zasady jego udzielenia ustalane są na zasadach indywidualnych
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty bez uprzedzenia.
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Fortec zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (istnieją uzasadnione wątpliwości co do osoby Klienta, zamówienia nie udało się potwierdzić, Klient nie przestrzega zasad Regulaminu, zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych).

ZWROTY


Osoby fizyczne

Konsumentowi (tj. osobie fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez  Konsumenta Towaru.
Stosowny formularz zwrotu dostępny jest do pobrania ze strony www pod adresem https://evander.pl/userdata/public/assets//Formularz-zwrotu-evander.pdf . Konsument powinien odesłać zwracany towar na własny koszt w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Fortec po otrzymaniu zwracanego towaru zwróci w ciągu 10 dni kwotę zapłaconą za towar w sposób wskazany w formularzu reklamacji.

Firmy

Fortec przyjmuje zwroty również od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, zasady zwrotów są takie same jak w przypadku osób fizycznych z wyjątkiem terminów, które wynoszą:
• czas na zgłoszenie zwrotu i przesłanie formularza – 2 dni od otrzymania towaru
• czas na odesłanie towaru – 5 dni od wysłania zgłoszenia
• czas na zwrot należności za towar – 10 dni od otrzymania potwierdzonej kopii faktury korygującej.

GWARANCJA


Wszystkie produkty w przypadku, których Fortec występuje jako producent lub importer gwarancja wynosi 2 lata od daty zakupu, poza urządzeniami inspekcyjnymi z grupy ISP na które gwarancja wynosi 1 rok, produkty te sygnowane są logiem Fortec. Pozostałe produkty objęte są gwarancją, której czas trwania określa ich producent.
Wadliwie działający towar należy dostarczyć na własny koszt do siedziby Fortec. Towar powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami podczas transportu. Do reklamowanego produktu należy dołączyć formularz reklamacji.
Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona niezbędne jest ustalenie czy towar został zakupiony w Fortec oraz określenie daty jego sprzedaży, w tym celu do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie dowodu zakupu lub podanie danych firmy oraz numeru faktury bądź orientacyjnej daty zakupu.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach gdy:
• towar uległ uszkodzeniom mechanicznym powstałym pod wpływem czynników zewnętrznych lub w przypadku eksploatacji i użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i z instrukcją użytkowania
• uszkodzona jest plomba gwarancyjna
• z urządzenia zerwano naklejki z numerem seryjnym lub noszą one ślady ingerencji
• towary posiadające ślady modyfikacji – np. ucięte kable połączeniowe, przeróbki obudowy
• uszkodzenia powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych lub przepięć
• użytkownik dokonał ingerencji w oprogramowanie urządzenia

REKLAMACJE


W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Fortec. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Fortec o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na własny koszt na adres Fortec.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz zgłoszenie reklamacji zawierające opis usterki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Fortec, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Fortec zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny równorzędny produkt.
W przypadku nie stwierdzenia usterki, bądź gdy nie został dołączony opis uszkodzenia, serwis pobierze opłatę za diagnostykę oraz odsyła urządzenie na koszt kupującego

DANE OSOBOWE


Administrator Danych

1. Administratorem danych jest FORTEC Polska sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej 23A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000751599 , nr NIP 678-296-65-69, nr Regon 120160280. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

3. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.


Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administratorem danych jest FORTEC Polska sp. z o.o. sp.k. Jeżeli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzane są Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Jesteśmy również administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności.

3. Masz prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.

4. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną z sklep@vendero.pl

5. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

6. Cel przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz (pełnego korzystania z naszych platform) , w tym dokonywania transakcji i płatności.

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta

• obsługi reklamacji

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

• monitorowanie Twojej aktywności;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, handlowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

7. Istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

8. Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Dzięki wdrożonej pseudonimizacji, kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.

11. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.fortec.pl.
Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.fortec.pl
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fortec .
Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta
przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl